פרוייקטים

חברת ולד מרדכי בע"מ הינה מהחברות המובילות בארץ בתחומי פעילותה שביצעה עשרות רבות של פרוייקטים איכותיים לאורכה ולרוחבה של ישראל

פרויקט הנדיב

הקמת בריכת מים בנפח 20,000 מ"ק קו צנרת בקוטר 32" באורך 2000 מטר+ קידוח אופקי. בריכת אגירת מים בנפח 20,000 מ"ק (הבריכה הגדולה ביותר  שנבנתה בישראל כולל בוסטר + הנחת קווי צנרת בקטרים גדולים + פיתוח ושיקום נופי.)

שיזפון

בוצעה עבור מקורות בנפח 500 מ"ק התפלת מים מליחים.

בריכת שפיה

הוקמה בשנת 1998בכפר הנוער שפיה  בשיטה טרומית בנפח 350 מ"ק.

בריכת כפר יונה

בריכת מים בנפח 5600 מ"ק + מכון להגברת לחץ עבור מועצה מקומית כפר יונה.