ממליצים

אגן כימיקלים

2010 [צפה בהמלצה]

מקורות

2010 [צפה בהמלצה]

החברה למשק וכלכלה

של השלטון המקומי בע"מ 2010 [צפה בהמלצה]

שטרן

פתרונות מתקדמים לחיסכון במים 2010 [צפה בהמלצה]

סירקין-בוכנר-קורנברג

מהנדסים יועצים בע"מ 2009 [צפה בהמלצה]

רם

חברה לעבודות הנדסיות, בניין ושוברי גלים בע"מ 2006 [צפה בהמלצה]

רודולף שור מהנדס

הנדסת בנין ופיקוח בע"מ 1997 [צפה בהמלצה]

צפריר וינשטין

מהנדסים ויועצים בע"מ 1997 [צפה בהמלצה]

מקורות

1997 [צפה בהמלצה]

סירקין-בוכנר-קורנברג

מהנדסים יועצים בע"מ 1997 [צפה בהמלצה]

צפריר וינשטין

מהנדסים יועצים בע"מ 1993 [צפה בהמלצה]

עירית בני ברק

1993 [צפה בהמלצה]

רמת השרון

מועצה מקומית 1990 [צפה בהמלצה]

סירקין-בוכנר-קורנברג

מהנדסים יועצים בע"מ 1982 [צפה בהמלצה]

אברהם כץ

מהנדס יועץ 1962 [צפה בהמלצה]